Herb Miasta Świętochłowice. Link prowadzi do strony głównej

Świętochłowice

Mapa inwestycji

Banner powitalny
Zakończona
W trakcie
Planowana
Wszystkie rodzaje
Bezpieczeństwo

Poprawa realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa w Gminie Świętochłowice.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Katowicka 54
Wartość inwestycji:
1 168 629,15 zł
Bezpieczeństwo

ZIMM - Zintegrowany Inteligentny Monitoring Miejski.

Rok odebrania: 2025
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Całe Miasto
Wartość inwestycji:
1 100 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Modernizacja i usprawnienie przez Straż Miejską istniejącej instalacji radiowej.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Katowicka 54a
Wartość inwestycji:
42 988,50 zł
Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego o napędzie hybrydowym dla Policji.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wojska Polskiego 16c
Wartość inwestycji:
45 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Dofinansowanie do radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wojska Polskiego 16c
Wartość inwestycji:
47 264,50 zł
Bezpieczeństwo

Zakup samochodu dla potrzeby Straży Miejskiej.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Katowicka 54a
Wartość inwestycji:
156 900,00 zł
Bezpieczeństwo

Wydatki związane z monitoringiem miejskim.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Całe Miasto
Wartość inwestycji:
65 497,50
Bezpieczeństwo

Zakup skokochronu ratowniczego oraz wentylatora akumulatorowego z wyposażeniem.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Harcerska 16
Wartość inwestycji:
45 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - dokumentacja projektowa

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Harcerska 16
Wartość inwestycji:
30 000,00
Bezpieczeństwo

Zakup samochodu dla potrzeb KM PSP

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Harcerska 16
Wartość inwestycji:
134 297,00 zł
Bezpieczeństwo

Zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Łagiewnicka 16
Wartość inwestycji:
93 693,83 zł
Bezpieczeństwo

Zakup sprzętu niezbędnego podczas prowadzenia działań ratowniczych dla potrzeb KM PSP..

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Harcerska 16
Wartość inwestycji:
225 558,71 zł
Drogi i chodniki

Obsadzenie roślinami wieloletnimi kwietnika na Plantach Lipińskich.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Planty lipińskie
Wartość inwestycji:
20 000,00 zł
Drogi i chodniki

Przebudowa ulicy Bytomskiej w Świętochłowicach wraz z przebudową odwodnienia ulicznego i kolidujacej infrastruktury technicznej.

Rok odebrania: 2026
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Bytomska
Wartość inwestycji:
32 450 000,00 zł
Drogi i chodniki

Przebudowa przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerzystów wraz ze zmianą organizacji ruchu w centrum.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Centrum
Wartość inwestycji:
85 000,00 zł
Drogi i chodniki

Przebudowa dróg gminnych oraz powiatowych na terenie miasta.

Rok odebrania: 20219
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Wiśniowa, Bukowa, 1 Maja, Metalowców, Bytomska
Wartość inwestycji:
1 538 856,57 zł
Drogi i chodniki

Przebudowa ul. Metalowców w Świętochłowicach wraz z przebudową ronda im. Św. Jana Pawła II i peronów na przystankach komunikacji zbiorowej.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Rondo Św. Jana
Wartość inwestycji:
3 131 334,10 zł
Drogi i chodniki

Projekt rozbudowy dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z budową zintegrowanego centrum przesiadkowego "Mijanka w Świętochłowicach”.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Mijanka, Katowicka, Wojska Polskiego
Wartość inwestycji:
1 870 470,61 zł
Drogi i chodniki

Rozbudowa istniejących przejść dla pieszych na rondzie im. Św. Jana Pawła II.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Rondo Św. Jana Pawła II
Wartość inwestycji:
123 705,70 zł
Drogi i chodniki

Modernizacja infrastruktury drogowej DW 902 poprzez podniesienie parametrów jezdnych wraz z modernizacją węzła komunikacyjnego z ul. Bytomską.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Bytomska
Wartość inwestycji:
10 639 757,98 zł
Drogi i chodniki

Rozbudowa ciągu pieszo- rowerowego” Deptak Rawa”.

Rok odebrania: 2024
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Wodna
Wartość inwestycji:
178 350,00 zł
Drogi i chodniki

Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Plebiscytowej.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Plebiscytowa
Wartość inwestycji:
997 873,42 zł
Drogi i chodniki

Przebudowa ulicy wraz z projektem budowlanym i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.

Rok odebrania: 2025
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Wyzwolenia
Wartość inwestycji:
1 599 696,98 zł
Drogi i chodniki

Modernizacja Placu Targowego - BO 2024

Rok odebrania: 2024
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Kubiny
Wartość inwestycji:
1 267 661,00 zł
Drogi i chodniki

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem kolizji urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych dotyczących przebudowy słupa betonowego wirowanego..

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Kościuszki
Wartość inwestycji:
24 600,00 zł
Drogi i chodniki

Budowa parkingu w ciągu pasa drogowego ulicy Granitowej.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Granitowa
Wartość inwestycji:
249 574,96 zł
Drogi i chodniki

Budowa parkingu dla pojazdów samochodowych wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury pasa drogowego ul. Dmowskiego.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Dmowskiego
Wartość inwestycji:
983 433,99 zł
Drogi i chodniki

Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Zielona
Wartość inwestycji:
5 935 369,87 zł
Drogi i chodniki

Obsadzenie ronda roślinami wieloletnimi.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Żołnierska
Wartość inwestycji:
20 000,00 zł
Drogi i chodniki

Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu ul. Łagiewnickiej.

Rok odebrania: 2024
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Łagiewnicka
Wartość inwestycji:
14 362 814,66 zł
Drogi i chodniki

Przebudowa infrastruktury pasa drogowego.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Topolowa
Wartość inwestycji:
859 973,16 zł
Drogi i chodniki

Modernizacja układu drogowego ul. Szczytowej i Sportowej w dzielnicy Chropaczów.

Rok odebrania: 2025
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Sportowa, Szczytowa
Wartość inwestycji:
5 148 444,94 zł
Drogi i chodniki

Przebudowa ulicy Dworcowej.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Dworcowa
Wartość inwestycji:
1 613 097,01 zł
Drogi i chodniki

Przebudowa ulicy.

Rok odebrania: 2025
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Hajduki
Wartość inwestycji:
3 618 450,00 zł
Drogi i chodniki

Przebudowa ulicy Wodnej.

Rok odebrania: 2024
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Wodna
Wartość inwestycji:
800 000,00 zł
Drogi i chodniki

Przebudowa ulicy Śląskiej.

Rok odebrania: 2026
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Śląska
Wartość inwestycji:
1 500 000,00 zł
Drogi i chodniki

Rozbudowa układu komunikacyjnego.

Rok odebrania: 2025
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Uroczysko, Krasickiego
Wartość inwestycji:
491 386,36 zł
Drogi i chodniki

Budowa miejsc postojowych przy ul. Krasickiego.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Krasickiego
Wartość inwestycji:
174 926,44 zł
Drogi i chodniki

Przebudowa chodników w ulicy Katowickiej w związku z modernizacją torowiska prowadzoną przez Tramwaje Śląskie.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Katowicka
Wartość inwestycji:
1 573 632,31 zł
Drogi i chodniki

Budowa miejsc postojowych.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Krasickiego
Wartość inwestycji:
174 926,44 zł
Drogi i chodniki

Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW902 (DTŚ).

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Przemysłowa
Wartość inwestycji:
10 976 077,54 zł
Drogi i chodniki

Wzmocnienie nawierzchni jezdni w ciągu ul. Bytomskiej w rejonie węzła komunikacyjnego z DTŚ.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Bytomska
Wartość inwestycji:
147 536,53 zł
Drogi i chodniki

Poprawa bezpieczeństwa pasażerów komunikacji zbiorowej poprzez modernizacje infrastruktury peronów przystankowych

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wojska Polskiego
Wartość inwestycji:
138 194,19 zł
Drogi i chodniki

Przebudowa układu drogowego.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Nowa
Wartość inwestycji:
748 824,64 zł
Drogi i chodniki

Przebudowa drogi gminnej.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Ślęzan
Wartość inwestycji:
619 401,90 zł
Kanalizacja i wodociągi

Wykonanie roboty budowlanej polegające na wymianie odcinka kanalizacji sanitarnej zewnętrznej.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Łagiewnicka 38a
Wartość inwestycji:
48 769,66 zł
Oświata i kultura

zwiększenie na terenie miasta Świętochłowice dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku do 3 lat

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Hajduki 14
Wartość inwestycji:
3 266 428,79 zł
Oświata i kultura

Sieciowa współpraca instytucji partnerskich, wzajemne poznanie, wymiana doświadczeń i dzielenie się przykładami najlepszych praktyk z zakresu ekonomii.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Całe Miasto
Wartość inwestycji:
68 279,82 zł
Oświata i kultura

Przeszkolenie grupy osób, które – mimo, że mają fizyczną możliwość korzystania z komputera, Internetu i nowych mediów – napotykają na „miękkie bariery”

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Całe miasto
Wartość inwestycji:
56 000,00 zł
Oświata i kultura

Zakup nowości książkowych do Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Plebiscytowa 3
Wartość inwestycji:
120 000,00 zł
Oświata i kultura

Zakup nowości książkowych do Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Plebiscytowa 3
Wartość inwestycji:
34 040,00 zł
Oświata i kultura

Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie ścieżki informacyjno-edukacyjnej

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Polaka 1
Wartość inwestycji:
154 951,00 zł
Oświata i kultura

Realizacja projektu "Ogród - Sport to zdrowie" przy budynku przedszkola.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Mielęckiego 19
Wartość inwestycji:
218 835,00 zł
Oświata i kultura

Budowa zadaszenia boiska w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego.

Rok odebrania: 2024
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Licealna 1
Wartość inwestycji:
3 242 858,00 zł
Oświata i kultura

Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej "Grota”

Rok odebrania: 2026
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Chorzowska 73
Wartość inwestycji:
14 106 474,00 zł
Oświata i kultura

Przebudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 11.

Rok odebrania: 2024
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Hajduki 14
Wartość inwestycji:
242 630,00 zł
Oświata i kultura

Dostosowanie budynku przedszkola do obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Wodna 13
Wartość inwestycji:
649 912,70 zł
Oświata i kultura

Modernizacja systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Wyzwolenia, Chopina, Szkolna, Licealna
Wartość inwestycji:
572 024,69 zł
Oświata i kultura

Modernizacja systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Mielęckiego, Sudeckia, Zubrzyckiego, Wiśniowa, Chrobrego, Łagiewnicka, Sudecka
Wartość inwestycji:
1 146 954,15 zł
Oświata i kultura

Modernizacja systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Armii Krajowej 14
Wartość inwestycji:
243 566,00 zł
Oświata i kultura

Wymiana oświetlenia zewnętrznego w placówkach i jednostkach miejskich.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica:
Wartość inwestycji:
255 541,59 zł
Oświata i kultura

Przebudowa boiska i zaplecza rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Łagiewnicka 65
Wartość inwestycji:
486 272,09 zł
Oświata i kultura

Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Przedszkola Miejskiego Nr 11.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Hajduki 14
Wartość inwestycji:
13 061,07 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2019-2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wodna 13
Wartość inwestycji:
328 680,03 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2019-2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Mielęckiego 19
Wartość inwestycji:
338 195,23 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2019-2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. SPORTOWA 6
Wartość inwestycji:
239 689,67 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2019-2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Hajduki 14
Wartość inwestycji:
285 918,06
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2019-2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Harcerska 10
Wartość inwestycji:
141 880,16 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Łagiewnicka 65
Wartość inwestycji:
23722,00 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Łagiewnicka 65
Wartość inwestycji:
43 091,00 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Łagiewnicka 65
Wartość inwestycji:
121 108,84 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Łagiewnicka 65
Wartość inwestycji:
36 220,45 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Łagiewnicka 65
Wartość inwestycji:
43 953,15 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Łagiewnicka 65
Wartość inwestycji:
122 138,85 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Łagiewnicka 65
Wartość inwestycji:
41 568,75 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Łagiewnicka 65
Wartość inwestycji:
62 813,46 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Łagiewnicka 65
Wartość inwestycji:
150 450,57 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Armii Krajowej 14
Wartość inwestycji:
37 514,01 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Armii Krajowej 14
Wartość inwestycji:
113 343,62 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Armii Krajowej 14
Wartość inwestycji:
321 768,16 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Armii Krajowej 14
Wartość inwestycji:
170 516,88 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Armii Krajowej 14
Wartość inwestycji:
60 201,14 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Armii Krajowej 14
Wartość inwestycji:
42 604,00 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Armii Krajowej 14
Wartość inwestycji:
53 524,00 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Armii Krajowej 14
Wartość inwestycji:
161 304,97 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Armii Krajowej 14
Wartość inwestycji:
150 070,08 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Chrobrego 4
Wartość inwestycji:
51 323,37 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Chrobrego 4
Wartość inwestycji:
15 605,29 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Chrobrego 4
Wartość inwestycji:
151 271,19 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Chrobrego 4
Wartość inwestycji:
25 807,32 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Chrobrego 4
Wartość inwestycji:
15 788,51 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Chrobrego 4
Wartość inwestycji:
67 887,63 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Chrobrego 4
Wartość inwestycji:
25 955,63 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Chrobrego 4
Wartość inwestycji:
68 765,25 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Chrobrego 4
Wartość inwestycji:
24 034,21 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Chrobrego 4
Wartość inwestycji:
34 158,22 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal zajęć oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Harcerska 1
Wartość inwestycji:
8 825,00 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal zajęć oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Harcerska 1
Wartość inwestycji:
7 654,13 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal zajęć oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Harcerska 1
Wartość inwestycji:
20 745,49 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal zajęć oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Harcerska 1
Wartość inwestycji:
75 159,79 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Harcerska 1
Wartość inwestycji:
250,00 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Harcerska 1
Wartość inwestycji:
3 468,31 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Harcerska 1
Wartość inwestycji:
17 686,42 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Harcerska 1
Wartość inwestycji:
112 468,90 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal zajęć oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sądowa 1
Wartość inwestycji:
8 836,64 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal zajęć oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sądowa 1
Wartość inwestycji:
10 655,86 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal zajęć oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sądowa 1
Wartość inwestycji:
18 465,01 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal zajęć oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sądowa 1
Wartość inwestycji:
33 417,51 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal zajęć oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sądowa 1
Wartość inwestycji:
30 252,79 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sądowa 1
Wartość inwestycji:
2 200,00 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sądowa 1
Wartość inwestycji:
4 579,04 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sądowa 1
Wartość inwestycji:
5 092,76 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sądowa 1
Wartość inwestycji:
12 048,59 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Licealna 1
Wartość inwestycji:
136 814,36 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal zajęć oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 20223
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Licealna 1
Wartość inwestycji:
53 890,03 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal zajęć oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Licealna 1
Wartość inwestycji:
8 444,54 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal zajęć oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Licealna 1
Wartość inwestycji:
4 977,92 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal zajęć oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Licealna 1
Wartość inwestycji:
20 311,47 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal zajęć oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Licealna 1
Wartość inwestycji:
12 800,00 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Licealna 1
Wartość inwestycji:
16 321,48 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Licealna 1
Wartość inwestycji:
111 504,50 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Licealna 1
Wartość inwestycji:
170 792, 39 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sudecka 5
Wartość inwestycji:
69 041,75 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sudecka 5
Wartość inwestycji:
85 943,02 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sudecka 5
Wartość inwestycji:
361 344,98 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sudecka 5
Wartość inwestycji:
163 693,12 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sudecka 5
Wartość inwestycji:
212 889,32 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sudecka 5
Wartość inwestycji:
156 527,34 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sudecka 5
Wartość inwestycji:
37 497,78 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sudecka 5
Wartość inwestycji:
87 752,96 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sudecka 5
Wartość inwestycji:
236 454,98 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sikorskiego 9
Wartość inwestycji:
13 305,95 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sikorskiego 9
Wartość inwestycji:
59 362,06 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sikorskiego 9
Wartość inwestycji:
110 595,40 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sikorskiego 9
Wartość inwestycji:
61 491,04 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sikorskiego 9
Wartość inwestycji:
51 318,80 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sikorskiego 9
Wartość inwestycji:
9 140,90 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sikorskiego 9
Wartość inwestycji:
12 624,13 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sikorskiego 9
Wartość inwestycji:
2 798 363,66 zł zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sikorskiego 9
Wartość inwestycji:
48 580,11 zł zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wojska Polskiego 75
Wartość inwestycji:
8 128,88 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wojska Polskiego 75
Wartość inwestycji:
37 019,80 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wojska Polskiego 75
Wartość inwestycji:
103 458,13 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wojska Polskiego 75
Wartość inwestycji:
38 578,63 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wojska Polskiego 75
Wartość inwestycji:
26 621,09 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wojska Polskiego 75
Wartość inwestycji:
6 000,00zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wojska Polskiego 75
Wartość inwestycji:
60 100,42 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wojska Polskiego 75
Wartość inwestycji:
500,00 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wojska Polskiego 75
Wartość inwestycji:
51 852,44 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wiśniowa 9
Wartość inwestycji:
17 500,00 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wiśniowa 9
Wartość inwestycji:
9 220,00 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wiśniowa 9
Wartość inwestycji:
277 943,79 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wiśniowa 9
Wartość inwestycji:
67 057,93 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wiśniowa 9
Wartość inwestycji:
33 582,23 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wiśniowa 9
Wartość inwestycji:
29 542, 60 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wiśniowa 9
Wartość inwestycji:
71 001,14 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wiśniowa 9
Wartość inwestycji:
265 122,63 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Szkolna 17
Wartość inwestycji:
11 189,52 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Szkolna 17
Wartość inwestycji:
51 347,10 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Szkolna 17
Wartość inwestycji:
198 366,73 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Szkolna 17
Wartość inwestycji:
213 645,08 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Szkolna 17
Wartość inwestycji:
139 210,23 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Szkolna 17
Wartość inwestycji:
4 981,00 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Szkolna 17
Wartość inwestycji:
18 183,00 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Szkolna 17
Wartość inwestycji:
46 477,74 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Szkolna 17
Wartość inwestycji:
35 450,12 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Szkolna 17
Wartość inwestycji:
252 767,71 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Chopina 1
Wartość inwestycji:
56 376,06 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Chopina 1
Wartość inwestycji:
33 475,37 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Chopina 1
Wartość inwestycji:
14 517,84 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Chopina 1
Wartość inwestycji:
10 581,29 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Chopina 1
Wartość inwestycji:
27 302,97 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Chopina 1
Wartość inwestycji:
11 568,27 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Chopina 1
Wartość inwestycji:
12 214,26 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Chopina 1
Wartość inwestycji:
28 582,60 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Chopina 1
Wartość inwestycji:
137 898,17 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wyzwolenia 50
Wartość inwestycji:
101 113,55 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wyzwolenia 50
Wartość inwestycji:
146 497,28 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wyzwolenia 50
Wartość inwestycji:
49 455,02 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wyzwolenia 50
Wartość inwestycji:
186 741,41 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wyzwolenia 50
Wartość inwestycji:
2 840,30 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wyzwolenia 50
Wartość inwestycji:
7 242,56 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wyzwolenia 50
Wartość inwestycji:
700,00 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wyzwolenia 50
Wartość inwestycji:
56 595,33 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

2023
Rok odebrania:
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wyzwolenia 50
Wartość inwestycji:
40 336,11 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Juliana Zubrzyckiego 38
Wartość inwestycji:
65 476,56 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Juliana Zubrzyckiego 38
Wartość inwestycji:
11 680,86 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Juliana Zubrzyckiego 38
Wartość inwestycji:
241 277,98 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Juliana Zubrzyckiego 38
Wartość inwestycji:
18 098,13 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Juliana Zubrzyckiego 38
Wartość inwestycji:
256 556,23 zł
Oświata i kultura

"Bezpieczny szkolny przystanek" - bezpieczne miejsce przesiadkowe dla dzieci i młodzieży szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Juliana Zubrzyckiego 38
Wartość inwestycji:
191 871,73 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Juliana Zubrzyckiego 38
Wartość inwestycji:
3 549,00 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Juliana Zubrzyckiego 38
Wartość inwestycji:
38 776,00 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Juliana Zubrzyckiego 38
Wartość inwestycji:
120 987,74 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Juliana Zubrzyckiego 38
Wartość inwestycji:
15 362,35 zł
Oświata i kultura

Modernizacja sal, budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Juliana Zubrzyckiego 38
Wartość inwestycji:
270 025,10 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sudecka 1
Wartość inwestycji:
1 330,76 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sudecka 1
Wartość inwestycji:
13 456,64 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sudecka 1
Wartość inwestycji:
52 276,98 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sudecka 1
Wartość inwestycji:
39 911,95 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sudecka 1
Wartość inwestycji:
269 131,83 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Harcerska 10
Wartość inwestycji:
17 953,12 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Harcerska 10
Wartość inwestycji:
29 948,72 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Harcerska 10
Wartość inwestycji:
39 578,67 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Harcerska 10
Wartość inwestycji:
48 412,83 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Harcerska 10
Wartość inwestycji:
127 985,39 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Hajduki 14
Wartość inwestycji:
30 546,66 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Hajduki 14
Wartość inwestycji:
37 001,66 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Hajduki 14
Wartość inwestycji:
30 807,72 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Hajduki 14
Wartość inwestycji:
72 444,44 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Hajduki 14
Wartość inwestycji:
107 117,58 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sportowa 6
Wartość inwestycji:
53 831,93 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sportowa 6
Wartość inwestycji:
104 637,79 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sportowa 6
Wartość inwestycji:
39 546,53 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sportowa 6
Wartość inwestycji:
40 473,54 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sportowa 6
Wartość inwestycji:
39 568,09 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Juliana Zubrzyckiego 10
Wartość inwestycji:
20 461,31 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Juliana Zubrzyckiego 10
Wartość inwestycji:
13 521,06 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Juliana Zubrzyckiego 10
Wartość inwestycji:
36 973,12 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Juliana Zubrzyckiego 10
Wartość inwestycji:
31 566,47 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Juliana Zubrzyckiego 10
Wartość inwestycji:
61 813,45 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Chrobrego 6
Wartość inwestycji:
5 487,00 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Chrobrego 6
Wartość inwestycji:
10 654,00 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Chrobrego 6
Wartość inwestycji:
20 387,93 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Chrobrego 6
Wartość inwestycji:
27 459,21 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Chrobrego 6
Wartość inwestycji:
75 134,57 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Mielęckiego 19
Wartość inwestycji:
18 574,35 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Mielęckiego 19
Wartość inwestycji:
49 869,47 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Mielęckiego 19
Wartość inwestycji:
134 577,97 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Mielęckiego 19
Wartość inwestycji:
33 053,21 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Mielęckiego 19
Wartość inwestycji:
101 213,22 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Harcerska 6
Wartość inwestycji:
36 058,67 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Harcerska 6
Wartość inwestycji:
80486,28 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Harcerska 6
Wartość inwestycji:
53 380,18 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Harcerska 6
Wartość inwestycji:
68 879,90 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Harcerska 6
Wartość inwestycji:
80 128,53 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wodna 13
Wartość inwestycji:
26 833,11 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wodna 13
Wartość inwestycji:
4 461,13 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wodna 13
Wartość inwestycji:
72 729,99 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wodna 13
Wartość inwestycji:
84 270,13 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wodna 13
Wartość inwestycji:
140 385,47 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Miarki 1
Wartość inwestycji:
17 273,99 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Miarki 1
Wartość inwestycji:
7 772,05 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Miarki 1
Wartość inwestycji:
5 326,20 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Miarki 1
Wartość inwestycji:
5 292,66 zł
Oświata i kultura

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych i gospodarczych. Wykonanie remontów i napraw.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Miarki 1
Wartość inwestycji:
21 869,06 zł
Oświata i kultura

Budowa boiska do minisiatkówki przy Szkole Podstawowej Nr 2.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wyzwolenia 50
Wartość inwestycji:
115 337,66 zł
Oświata i kultura

Budowa zadaszenia boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4.

Rok odebrania: 2024
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Szkolna 17
Wartość inwestycji:
2 842 858,00 zł
Oświata i kultura

"KolorLove strefy podwórkowe" - BO 2024. Celem projektu jest stworzenie przy Szkole Podstawowej miejsca zabaw dla dzieci. Projekt łączy trzy strefy edukację, sport i zabawę.

Rok odebrania: 2024
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Wisniowa 9
Wartość inwestycji:
150 000,00 zł
Oświata i kultura

Opracowanie dokumentacji technicznej "Przebudowa boiska przy SP Nr 10".

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Łagiewnicka 65
Wartość inwestycji:
3 700,00 zł
Oświata i kultura

Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej Nr 5

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sudecka 5
Wartość inwestycji:
1 929 807,01 zł
Oświata i kultura

Wykonanie ciągu pieszo -jezdnego do kompleksu boisk ul. Sudeckiej.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sudecka 5
Wartość inwestycji:
122 089,80 zł
Oświata i kultura

Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych.

Rok odebrania: 2024
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Sikorskiego 9
Wartość inwestycji:
126 702,50 zł
Oświata i kultura

Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu oraz modernizacja infrastruktury oświaty wraz z zakupem wyposażenia w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych.

Rok odebrania: 2024
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. SIKORSKIEGO 9
Wartość inwestycji:
100 000,00 zł
Oświata i kultura

Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. SIKORSKIEGO 9
Wartość inwestycji:
697 652,50 zł
Oświata i kultura

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstwowej Specjalnej Nr 10.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Łagiewnicka 65
Wartość inwestycji:
844 948,77 zł
Oświata i kultura

Budowa nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego wraz z utworzeniem nowego Klubu dziecięcego zlokalizowanego przy ul. Chrobrego

Rok odebrania: 2025
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Chrobrego
Wartość inwestycji:
8 100 000,00 zł
Oświata i kultura

Wykonanie parkingu na terenie żłobka.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Czajora
Wartość inwestycji:
16 605,00 zł
Oświata i kultura

Generalny remont powierzchni dachowej budynku Biblioteki Filii nr 1.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Chorzowska 37
Wartość inwestycji:
98 145,00 zł
Oświata i kultura

Udany start w dorosłe życie – wsparcie dla uczniów Zespołu Edukacji Wspomagającej.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Wojska Polskiego 75
Wartość inwestycji:
212 563,21 zł
Oświata i kultura

Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zawodowe poszukiwane na europejskim rynku pracy.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Sikorskiego 9
Wartość inwestycji:
244 566,06 zł
Oświata i kultura

Wykonanie i zabudowanie 2 tablic pamiątkowych

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Katowicka
Wartość inwestycji:
2 664,18 zł
Oświata i kultura

Edukacyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 19.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Chrobrego
Wartość inwestycji:
160 724,76 zł
Oświata i kultura

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Zarządu Oświaty oraz na potrzeby Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia.

Rok odebrania: 2024
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Łagiewnicka
Wartość inwestycji:
500 000,00 zł
Oświata i kultura

Opracowanie i sporządzenie koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji projektowej.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Szkolna 13
Wartość inwestycji:
54 120,00 zł
Sport i rekreacja

Nowoczesna hala widowiskowo-sportowa na terenie OSiR ,,Skałka".

Rok odebrania: 2025
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Bytomska 40
Wartość inwestycji:
53 140 895,45 zł
Sport i rekreacja

Budowa siłowni plenerowej na OSiR ,,Skałka''.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Bytomska 40
Wartość inwestycji:
37 297,31 zł
Sport i rekreacja

Modernizacja toru speedrowerowego, wykonanie krzesełek na trybunie stadionu OSiR Skałka.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Bytomska 40
Wartość inwestycji:
158 315,,99zł
Sport i rekreacja

OSIR "Skałka" - montaż minirampy na terenie Skateparku.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Bytomska 40
Wartość inwestycji:
57 000,00 zł
Sport i rekreacja

Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Bytomska 40
Wartość inwestycji:
478 312,03 zł
Sport i rekreacja

Modernizacja toru żużlowego - budowa trybun stałych wokół toru.

Rok odebrania: 2024
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Bytomska 40
Wartość inwestycji:
1 000 000,00 zł
Sport i rekreacja

Modernizacja toru żużlowego na OSiR "Skałka".

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Bytomska 40
Wartość inwestycji:
2 803 002,56 zł
Sport i rekreacja

Modernizacja korony stadionu.

Rok odebrania: 2024
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Bytomska 40
Wartość inwestycji:
100 000,00zł
Sport i rekreacja

Utworzenie Skateparku w dzielnicy Lipiny.

Rok odebrania: 2024
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Dzielnica Lipiny
Wartość inwestycji:
859 200,00zł
Sport i rekreacja

Budowa velostrady rowerowej od granicy z miastem Ruda Śląska do granicy miasta Chorzów.

Rok odebrania: 2025
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica:
Wartość inwestycji:
900 000,00 zł
Sport i rekreacja

Wymiana oświetlenia zewnętrznego w placówkach i jednostkach miejskich.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Bytomska, Łaiewnicka
Wartość inwestycji:
870 913,23 zł
Sport i rekreacja

Rozbudowa urządzeń Skateparku.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Bytomska 40
Wartość inwestycji:
63 960,00zł
Sport i rekreacja

Zakup odkurzacza do czyszczenia niecki basenowej.

Rok odebrania: 2021, 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Bytomska 40
Wartość inwestycji:
72 921,90 zł
Sport i rekreacja

Wykonanie systemu nawodnień boisk trawiastych na terenie OSiR "Skałka".

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Bytomska 40
Wartość inwestycji:
144 434,00 zł
Sport i rekreacja

Zakup robota koszącego do skarp na stadionie i powierzchni płaskich.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Bytomska 40
Wartość inwestycji:
96 446,19zł
Sport i rekreacja

Modernizacja strefy wejściowej i budynków kas stadionu OSiR.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Bytomska 40
Wartość inwestycji:
2 214,00 zł
Sport i rekreacja
Ul. Waliisa - Dom Sportu
Sport i rekreacja

Wykonanie elektronicznego systemu obsługi klienta na basenie krytym.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Zubrzyckiego 38
Wartość inwestycji:
29 000,00 zł
Sport i rekreacja

Modernizacja systemu oświetlenia obiektów użyteczności publicznej.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Zubrzyckiego 38
Wartość inwestycji:
427 265,03zł
Sport i rekreacja

Budowa siłowni plenerowej przy boisku sportowym na południowym obrzeżu osiedla Brzezina w rejonie ulicy Ślęzan.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Ślęzan
Wartość inwestycji:
93 681,00 zł
Sport i rekreacja

Stworzenie wielofunkcyjnych boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią dla aktywnych mieszkańców.

Rok odebrania: 2024
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Osiedle Ustronie
Wartość inwestycji:
552 706,00 zł
Sport i rekreacja

Budowa hali łukowej - etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skałka".

Rok odebrania: 2024
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Bytomska 40
Wartość inwestycji:
3 771 195,00 zł
Sport i rekreacja

Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie OSiR Skałka.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Bytomska 40
Wartość inwestycji:
229 089,70 zł
Sport i rekreacja

Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR ,, Skałka".

Rok odebrania: 2024
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Bytomska 40
Wartość inwestycji:
8 795 281,03 zł
Sport i rekreacja

Rozbudowa placu zabaw w rejonie skrzyżowania ulic Chorzowskiej oraz Bieszczadzkiej.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Bieszczadzka
Wartość inwestycji:
614 813,04 zł
Sport i rekreacja

Modernizacja placu zabaw przy w Chropaczowie.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Kościelna
Wartość inwestycji:
330 122,84 zł
Sport i rekreacja

Rewitalizację placu zabaw „Echoj”.

Rok odebrania: 2024
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Ks. J. Michalskiego
Wartość inwestycji:
102 214,00zł
Sport i rekreacja

Zielona enklawa Lipin dla dzieci i dorosłych - plac zabaw dla dzieci i miejsce relaksu dla dorosłych.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Moniuszki
Wartość inwestycji:
163 621,28zł
Sport i rekreacja

"Rozbudowa placu zabaw przy ul. Ślęzan (doposażenie)" - BO 2024.

Rok odebrania: 2024
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Ślęzan
Wartość inwestycji:
60 000,00 zł
Zdrowie i pomoc społeczna

zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach poprzez działania szkoleniowe i prewencyjne z zakresu ergonomii

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Katowicka 54
Wartość inwestycji:
470 550,00 zł
Zdrowie i pomoc społeczna

Złota Jesień dla wszystkich.

Rok odebrania: 2024
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Emanuela Imieli 12
Wartość inwestycji:
281 687,98 zł
Zdrowie i pomoc społeczna
Zdrowie i pomoc społeczna

Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych z dzielnic Świętochłowic – Lipiny i Chropaczów

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Katowicka 35
Wartość inwestycji:
1 320 120,00 zł
Zdrowie i pomoc społeczna

Cyfrowy Senior - doposażenie stanowisk w Dziennym Domu Senior + służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów z miasta.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Katowicka 35
Wartość inwestycji:
8 000,00 zł
Zdrowie i pomoc społeczna

Bez przemocy- program przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Katowicka 35
Wartość inwestycji:
28 820,00 zł
Zdrowie i pomoc społeczna

Ocalenie pamięci o dziejach śląskich rodzin poprzez prelekcje dot. możliwości pozyskiwania historycznych dokumentów

Rok odebrania: 2024
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Sądowa 1
Wartość inwestycji:
68 739,00 zł
Zdrowie i pomoc społeczna

Uświadomienie mieszkańcom naszego miasta jak ważny i istotny jest aspekt wiedzy w tym obszarze.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Sądowa 1
Wartość inwestycji:
19 450,00 zł
Zdrowie i pomoc społeczna

Wykorzystanie nowoczesnych technologii do nauki i zabawy, programowanie.

Rok odebrania: Czas nieokreślony
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Sądowa 1
Wartość inwestycji:
24 730,70 zł
Zdrowie i pomoc społeczna

Zniwelowanie czynników powodujących wykluczenie społeczne i marginalizację społeczną.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Sądowa 1
Wartość inwestycji:
82 074,00 zł
Zdrowie i pomoc społeczna

Warsztaty aktywizujące społecznie i wspomagające aktywizację zawodową skierowane do mężczyzn, seniorów, dzieci mieszkańców Lipin.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Sądowa 1
Wartość inwestycji:
47 300,00 zł
Zdrowie i pomoc społeczna

Podniesienie samooceny, wzmocnienie pewności siebie, edukacja w zakresie rozwiazywania konfliktów i przełamywania stereotypów.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Sądowa 1
Wartość inwestycji:
120 000,00 zł
Zdrowie i pomoc społeczna

Wzrost aktywności zawodowej poprzez tworzenie warunków rozwoju własnej działalności gospodarczej dla mieszkańców.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Sądowa 1
Wartość inwestycji:
617 125,00 zł
Zdrowie i pomoc społeczna

Wymiana windy osobowej w Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień".

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Emanuela Imieli 12
Wartość inwestycji:
257 040,00 zł
Zdrowie i pomoc społeczna

Przebudowa budynku na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rok odebrania: 2025
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Emanuela Imieli 14
Wartość inwestycji:
8 247 244,93 zł
Zdrowie i pomoc społeczna

Przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się, zapobieganiu i zwalczaniu COVID-19 w Szpitalu Powiatowym.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Chorzowska 38
Wartość inwestycji:
1 000 649,38 zł
Zdrowie i pomoc społeczna

Wydatki inwestycyjne związane z ochrona zdrowia w związku ze stanem epidemicznym na terenie RP (respiratory, defibrylatory, pompy infuzyjne, kardiomonitory).

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Chorzowska 38
Wartość inwestycji:
519 402,22 zł
Zdrowie i pomoc społeczna

Zakup respiratora dla Zespołu Opieki Zdrowotnej

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Chorzowska 38
Wartość inwestycji:
74 520,00 zł
Zdrowie i pomoc społeczna

Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Chorzowska 38
Wartość inwestycji:
95 590,00 zł
Parki i tereny zielone

Przywrócenie wartości przyrodniczych terenu zielonego przy osiedlu Brzezina.

Rok odebrania: 2024
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Osiedle Brzezina
Wartość inwestycji:
240 030,07 zł
Parki i tereny zielone

Wykonanie, dostawa i montaż tablic na ścieżce edukacyjnej na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Dolina Lipinki".

Rok odebrania: 2024
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Dolina Lipinki
Wartość inwestycji:
78 010,00 zł
Parki i tereny zielone

Budowa/modernizacja placu zabaw w Parku Heiloo.

Rok odebrania: 2024
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Park Heiloo
Wartość inwestycji:
502 706,00 zł
Parki i tereny zielone

Budowa Tężni Solankowej.

Rok odebrania: 2024
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Park Heiloo
Wartość inwestycji:
657 146,00 zł
Parki i tereny zielone

Zakup samochodu służbowego do utrzymania terenów zieleni miejskiej.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Urząd Miejski
Wartość inwestycji:
55 830,00 zł
Parki i tereny zielone

Montaż tablic edukacyjnych na Osiedlu Brzezina.

Rok odebrania: 2024
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Osiedle Brzezina
Wartość inwestycji:
8 499,60 zł
Oświetlenie uliczne

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED w wybranych rejonach miasta.

Rok odebrania: 2019-2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: 38 lokalizacji
Wartość inwestycji:
922 261,05 zł
Oświetlenie uliczne

Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Dworcowa, Bytomska
Wartość inwestycji:
9 985,14 zł
Oświetlenie uliczne

Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Uroczysko (od ul. Krasickiego do wiaduktu pod DTŚ).

Rok odebrania: 2024
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Uroczysko
Wartość inwestycji:
202 062,54 zł
Ekologia i środowisko

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) z kampanią informacyjno-edukacyjną.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Szpitalna
Wartość inwestycji:
827 001,34 zł
Ekologia i środowisko

Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Lipowa
Wartość inwestycji:
72 301424,25 zł
Ekologia i środowisko

System Indywidualnej Segregacji Odpadów - poprawa gospodarki odpadami w zabudowie wielolokalowej w mieście.

Rok odebrania: 2025
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Całe Miasto
Wartość inwestycji:
2 105 264,00 zł
Ekologia i środowisko

Wybudowanie hydrantu dla PSZOK.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Szpitalna
Wartość inwestycji:
159 285,00 zł
Ekologia i środowisko

Zakup oprogramowania dla PSZOK.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Szpitalna
Wartość inwestycji:
36 346,50 zł
Modernizacja budynków

Przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku.

Rok odebrania: 20203
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Bytomska 40
Wartość inwestycji:
11 028 447,82 zł
Modernizacja budynków

Remont klatek schodowych w budynkach komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Kubiny, Dworcowa, Sienkiewicza, Szkolna, Żołnierska, Łagiewnicka
Wartość inwestycji:
296 598,90 zł
Modernizacja budynków

Budowa i instalacja nowych sanitariatów w 75 mieszkaniach oraz likwidacja archaicznych rozwiązań sanitarnych (wspólnych toalet na klatkach schodowych)

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Lipiny
Wartość inwestycji:
91 266,00 zł
Modernizacja budynków

Remont klatek schodowych w budynkach komunalnych.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Cmentarna, Wyzwolenia, Metalowców, Sienkiewicza, Dworcowa, Wolności
Wartość inwestycji:
208 863,03 zł
Modernizacja budynków

Remont klatek schodowych w budynkach komunalnych.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Lipiny, Chropaczów
Wartość inwestycji:
159 718,80 zł
Modernizacja budynków
Modernizacja budynków

Dofinansowanie dla mieszkańców do zmiany systemu ogrzewania mieszkań, domów, kamienic oraz do dociepleń budynków mieszkalnych wielorodzinnych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Centrum, Lipiny, Chropaczów
Wartość inwestycji:
373 245,00 zł
Modernizacja budynków

Dofinansowanie dla mieszkańców do zmiany systemu ogrzewania mieszkań, domów, kamienic oraz do dociepleń budynków mieszkalnych wielorodzinnych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Centrum, Lipiny, Chropaczów, Piaśniki, Zgoda
Wartość inwestycji:
258 606,00 zł
Modernizacja budynków

Dofinansowanie dla mieszkańców do zmiany systemu ogrzewania mieszkań, domów, kamienic oraz do dociepleń budynków mieszkalnych wielorodzinnych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Centrum, Lipiny, Piaśniki, Chropaczów, Zgoda
Wartość inwestycji:
459 274,00 zł
Modernizacja budynków

Dofinansowanie dla mieszkańców do zmiany systemu ogrzewania mieszkań, domów, kamienic oraz do dociepleń budynków mieszkalnych wielorodzinnych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Centrum, Lipiny, Piaśniki, Chropaczów, Zgoda
Wartość inwestycji:
566 119,00 zł
Modernizacja budynków

Dofinansowanie dla mieszkańców do zmiany systemu ogrzewania mieszkań, domów, kamienic oraz do dociepleń budynków mieszkalnych wielorodzinnych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Centrum, Lipiny, Piaśniki, Chropaczów, Zgoda
Wartość inwestycji:
216 914,00 zł
Modernizacja budynków

Dofinansowanie dla mieszkańców do zmiany systemu ogrzewania mieszkań, domów, kamienic oraz do dociepleń budynków mieszkalnych wielorodzinnych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Rok odebrania: 2024
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Centrum, Lipiny, Piaśniki, Chropaczów, Zgoda
Wartość inwestycji:
400 000,00 zł
Modernizacja budynków

Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce garażu, demontażu konstrukcji stalowej.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Szkolna 1
Wartość inwestycji:
50 932,28 zł
Modernizacja budynków

Przebudowa fragmentów mieszkalnych w zakresie wyposażenia części lokali mieszkalnych w toalety oraz wentylację grawitacyjną.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Chorzowska, Barlickiego, Świerczyny
Wartość inwestycji:
458 605,28 zł
Modernizacja budynków

Aktualizacja dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego na wykonanie wewnętrznej instalacji c.o.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Średnia, Łagiewnicka
Wartość inwestycji:
6 383,70 zł
Modernizacja budynków

Remont elewacji budynku mieszkalnego.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Św. Jana 1, Chorzowska 99
Wartość inwestycji:
228 937,39 zł
Modernizacja budynków

Rewitalizacja oraz remont 4 kamienic w Gminie.

Rok odebrania: 2024
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Chorzowska, Imieli, Wallisa
Wartość inwestycji:
4 741 900,00 zł
Modernizacja budynków

Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania wewnętrznej instalacji c.o.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Chorzowska, Św. Jana, Wallisa, Michalskiego
Wartość inwestycji:
117 576,93 zł
Modernizacja budynków

Remont budowlano - konserwatorski zniszczonej części pokrycia dachowego i uszkodzonej elewacji ceglanej kościoła Parafii św. Augustyna.

Rok odebrania: 2024
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Bukowego 22
Wartość inwestycji:
400 000,00zł
Modernizacja budynków

Zakup nieruchomości na potrzeby OPS.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Imieli 14
Wartość inwestycji:
3 370 000,00zł
Modernizacja budynków

Docieplenie ścian/przegród zewnętrznych oraz rozbiórka uszkodzonego muru oporowego z jego odtworzeniem w budynku użytkowym.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Karpacka 3a
Wartość inwestycji:
189 493,80zł
Modernizacja budynków

Wymiana stolarki drewnianej na okna z PCV wraz z osadzeniem w lokalu użytkowym – Ośrodek „Szansa”.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Korfantego 3
Wartość inwestycji:
22 476,95zł
Modernizacja budynków

Przygotowaniue pomieszczeń dla węzłów cieplnych w budynkach komunalnych.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Św. Jana 6, Michalskiego 38
Wartość inwestycji:
57 647,88zł
Modernizacja budynków

Remont dachu kościoła Rzymskokatolickiej Parafii Św. Piotra i Pawła.

Rok odebrania: 2024
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Kubiny 10
Wartość inwestycji:
3 570 000,00zł
Modernizacja budynków

Ugoda mediacyjna - Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej - PUP

Rok odebrania: 2020
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Plebiscytowa 3
Wartość inwestycji:
1 521 778,43zł
Modernizacja budynków

Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej - PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Plebiscytowa 3
Wartość inwestycji:
6.249.444,42 zł
Modernizacja budynków

Remont wieży kościoła Parafii Ewangelicko - Augsburskiej Św. Jana Chrzciciela.

Rok odebrania: 2024
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Pl. Ks. Leopolda Rabbe 1
Wartość inwestycji:
2 500 000,00 zł
Modernizacja budynków

Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla wybranych budynków komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Strzelców Bytomskich 1, Strzelców Bytomskich 3
Wartość inwestycji:
517 363,73 zł
Modernizacja budynków

Wykonanie instalacji gazu w lokalu użytkowym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Strzelców Bytomskich 1
Wartość inwestycji:
24 278,01 zł
Modernizacja budynków

Przebudowa i modernizacja budynku.

Rok odebrania: 2024
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Szkolna 7
Wartość inwestycji:
500 000,00 zł
Modernizacja budynków

Nabycie nieruchomości.

Rok odebrania: 2019
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Wolnego
Wartość inwestycji:
61 610,00 zł
Modernizacja budynków

Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych.

Rok odebrania: 2024
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Łagiewnicka 5
Wartość inwestycji:
204 994,00 zł
Modernizacja budynków

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Łagiewnicka, Strzelców Bytomskich, Średnia
Wartość inwestycji:
123 923,73 zł
Modernizacja budynków

Przygotowanie pomieszczeń dla węzłów cieplnych dla wybranych budynków komunalnych

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Łagiewnicka, Strzelców Bytomskich, Średnia
Wartość inwestycji:
337 602,50 zł
Modernizacja budynków

Budowa wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w wybranych budynkach komunalnych

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Łagiewnicka, Średnia
Wartość inwestycji:
781 279,66 zł
Modernizacja budynków

Budowa niskoparametrowej sieci preizolowanej c.o. wraz z instalacją łączącą budynki.

Rok odebrania: 2023
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Łagiewnicka, Średnia
Wartość inwestycji:
227 756,08 zł
Modernizacja budynków

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Średnia
Wartość inwestycji:
136 518,33 zł
Modernizacja budynków

Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Św. Jana 1.

Rok odebrania: 2022
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Św. Jana 1
Wartość inwestycji:
228 699,54 zł
Modernizacja budynków

Usunięcie balkonów oraz remont elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Żołnierska
Wartość inwestycji:
136 999,73 zł
Modernizacja budynków

Wymiana okien stalowych na okna PCV wraz z malowaniem klatek schodowych w budynku komunalnym.

Rok odebrania: 2021
Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: Żołnierska
Wartość inwestycji:
78 500,00 zł